rozwiązanie
Zadanie 19 z matury podstawowej - maj 2013. Odległość między środkami okręgów o równaniach (x+1)^2+(y-2)^2 = 9 oraz x^2+y^2 = 10 jest równa A. pierwiastek z 5, B. pierwiastek z 10 - 3, C. 3, D. 5 1468.html. Odległość między punktami.