rozwiązanie
Zadanie 18 z matury podstawowej - maj 2013. Punkt S=(-4,7) jest środkiem odcinka PQ, gdzie Q=(17,12). Zatem punkt P ma współrzędne A. P=(2,-25), B. P=(38,17), C. P=(-25,2), D. P=(-12,4). Współrzędne środka odcinka.