rozwiązanie
Zadanie 14 z matury podstawowej - maj 2013. Kąt alfa jest ostry i sin alfa = pierwiastek z 3 / 2. Wartość wyrażenia cos^2 alfa -2 jest równa A. -7\o4, B. -1/4, C. 1/2, D. pierwiastek z 3 / 2 Związki pomiędzy funkcjami trygonometrycznymi.