rozwiązanie
Zadanie 13 z matury podstawowej - maj 2013. Ciąg (a_n) określony dla n >= 1 jest arytmetyczny oraz a_3=10 i a_4=14. Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy A. a_1=-2, B. a_1=2, C. a_1=6, D. a_1=12 Ciąg arytmetyczny.