rozwiązanie
Zadanie 12 z matury podstawowej - maj 2013. Ciąg (27, 18, x+5) jest geometryczny. Wtedy A. x=4, B. x=5, C. x=7, D. x=9 Ciąg geometryczny.