rozwiązanie
Zadanie 11 z matury podstawowej - maj 2013. Na rysunku 1 przedstawiony jest wykres funkcji y = f(x) określonej dla x w <-7,4> Rys. 1, Rys. 2 Rysunek 2 przedstawia wykres funkcji A. y=f(x+2), B. y=f(x)-2, C. y=f(x-2), D. y=f(x)+2 Przesuwanie wykresu wzdłuż osi x i y..