rozwiązanie
Zadanie 9 z matury podstawowej - maj 2013. Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu pewnej funkcji liniowej y = ax+b. Jakie znaki mają współczynniki a i b ? A. a<0 i b<0, B. a<0 i b>0, C. a>0 i b<0, D. a>0 i b>0. Funkcja liniowa.