rozwiązanie
Wierzchołkiem paraboli o równaniu y=-3(x-2)^2+4 jest punkt o współrzędnych A. (-2,-4), B. (-2,4), C. (2,-4), D. (2,4) Wykres funkcji kwadratowej.