rozwiązanie
Wskaż rysunek, na którym zaznaczony jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających nierówność |x+4| < 5. Wartość bezwzględna na osi liczbowej .