rozwiązanie
Pole podstawy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równe 100 cm^2, a jego pole powierzchni bocznej jest równe 260 cm^2. Oblicz objętość tego ostrosłupa. Ostrosłup czworokątny. Kwadrat. Pole trójkąta. Twierdzenie Pitagorasa.