rozwiązanie
Wykaż, że 6^{100} - 2⋅6^{99} + 10⋅6^{98} jest podzielna przez 17. Wzory na potęgowanie i pierwiastkowanie.