rozwiązanie
Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f(x) określonej dla x w (-7,8). Odczytaj z wykresu i zapisz: a) największą wartość funkcji f, b) Funkcja f(x) ma wartości ujemne dla x w (-3,5). Definicja funkcji.