rozwiązanie
Zadanie: zbadaj monotoniczność funkcji f(x)=x^3+6x? Zadania z pochodnej funkcji. Badanie monotoniczności funkcji za pomocą pochodnej.