rozwiązanie
Zadanie: oblicz pochodną funkcji f(x) = 3 * pierwiastek z x Wzory na pochodną funkcji.