rozwiązanie
Zadanie: oblicz pochodną funkcji f(x)=6x^4-3x^2+5x Dziedzina funkcji. Zadania z pochodnej funkcji.