rozwiązanie
Tabela przedstawia wyniki uzyskane na sprawdzianie przez uczniów klasy III. Mediana. Średnia arytmetyczna.