rozwiązanie
Liczby x_1, x_2 są rozwiązaniami równania 2(x-5)(x+7)=0. Suma x_1+x_2 jest równa A. 2, B. -2, C. 12, D. -12 Równanie kwadratowe.