rozwiązanie
Wielomian x^2-100 jest równy A. (x-10)^2, B. (x-10)(x+10), C. (x-50)^2, D. (x-50)(x+50) Wzory skróconego mnożenia.