rozwiązanie
Wskaż liczbę, która spełnia równanie |4x-5|=x. A. x=-1, B. x=1, C. x=2, D. x=-2 Definicja wartości bezwzględnej.