rozwiązanie
Potęga (a/b)^(-5) (gdzie a i b są różne od zera) jest równa A. -5(a/b), B. (b/a)^5, C. b^5/a, D. -(a/b)^5 Wzory na potęgowanie i pierwiastkowanie.