rozwiązanie
Zadanie: Oblicz granicę funkcji przy x rozbieżnym do plus nieskończoności. Upraszczanie prostych wyrażeń wymiernych. Granica w plus nieskończoności dla prostych funkcji.