Granica funkcji x przy x rozbieżnym do nieskończoności jest równa nieskończoność. Tak samo jest dla funkcji 2x, 5x^2, 7x^3. Granica funkcji -x przy x rozbieżnym do nieskończoności jest równa minus nieskończoność. Tak samo jest dla funkcji -2x, -5x^2, -7x^3. Granica funkcji 1/x przy x rozbieżnym do nieskończoności jest równa 0. Tak samo jest dla funkcji 1/2x, -5/x^2, 7/x^3, -9/x^4.