rozwiązanie
Liczba 1 jest miejscem zerowym funkcji liniowej f(x)=(2-m)x+1 dla A. m=0; B. m=1; C. m=2; D. m=3. Miejsce zerowe funkcji.