rozwiązanie
Liczba x=-7 jest miejscem zerowym funkcji liniowej f(x)=(3-a)x+7 dla A. a=-7 B. a=2 C. a=3 D. a=-1 Miejsce zerowe funkcji.