Średnia arytmetyczna. Zadania testowe z matury podstawowej i informatora maturalnego.