Zadania maturalne testowe z tematu „Własności funkcji liniowej na podstawie wykresu” pochodzące z matur na poziomie podstawowym, informatora maturalnego i zbiorów zadań CKE.