rozwiązanie
Matura próbna z matematyki 2010. Zadanie 12. Wskaż m, dla którego funkcja liniowa określona wzorem f(x)=(m-1)x+3 jest stała. A. m=1, B. m=2, C. m=3, D. m=-1 Funkcja liniowa.