rozwiązanie
Zadanie 10. Matura poprawkowa z matematyki 2010. Wskaż m, dla którego funkcja liniowa f(x)=(m-1)x+6 jest rosnąca A. m=-1 B. m=0 C. m=1 D. m=2 Funkcja liniowa.