rozwiązanie
Prosta o równaniu y=-2x+(3m+3) przecina w układzie współrzędnych oś Oy w punkcie (0,2). Wtedy A. m=-{2/3}, B. m=-{1/3}, C. m=1/3, D. m=5/3 Funkcja liniowa.