rozwiązanie
Wykaż, że liczba 3^54 jest rozwiązaniem równania 243^11 - 81^14 + 7x = 9^27. Zadanie z potęgami. Sprowadzanie potęg do jednakowej podstawy. Potęgowanie potęgi. Iloczyn potęg.