rozwiązanie
Rozwiązanie zadania. Oblicz pochodną funkcji: f(x) = 3x^{2/3} - 10x^{11/7} + 4x^{1/5} + 10^{2/5} Wzory na pochodną funkcji.