rozwiązanie
Rozwiązanie zadania: Oblicz pochodną funkcji: f(x) = 8x^4 - 2x^{-3} + 5x^{13} Wzory na pochodną funkcji.