rozwiązanie
Rozwiązanie zadania: Oblicz pochodną funkcji: f(x) = 10x^{23} + 5x^{12} + {1\o4}x^2 Wzory na pochodną funkcji.