Teoria
rozwiązanie
Mnożenie potęg o tych samych podstawach. Doprowadzanie potęg do tych samych podstaw. Potęgowanie pierwiastków. Potęgowanie potęg. Iloczyn potęg. Zamiana potęgi z wykładnikiem 1/n na pierwiastek.