rozwiązanie
Rozwiązania równań: 2x^5-6=0, 3x^5+14=0