rozwiązanie
Oblicz kąt w okręgu Twierdzenie o kątach wpisanych. Suma kątów w trójkącie.