rozwiązanie
Równanie wymierne. Dziedzina funkcji wymiernej. Odejmowanie wyrażeń wymiernych. Dziedzina funkcji wymiernej.