Oblicz granice dla x zbieżnego do 5 z x^2. Granica funkcji w punkcie. Korzystając z definicji, oblicz pochodną funkcji f w punkcie x_0.