Zadanie: oblicz granicę funkcji w minus nieskończoności.