rozwiązanie
Zadanie: oblicz granicę funkcji przy x rozbieżnym do minus nieskończoności. Upraszczanie prostych wyrażeń wymiernych. Granica w minus nieskończoności dla prostych funkcji.