Zadanie: oblicz granicę funkcji w plus nieskończoności.