Odczytaj z wykresów funkcji dla jakich argumentów wartości funkcji wynoszą -5,0,2. Odczytaj zbiór argumentów dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie a dla których ujemne. Odczytaj zbiór wartości funkcji o podanych wykresach.