rozwiązanie
Oblicz x, jeżeli 32 zmniejszone o x% to 24. Liczenie procentów.