Teoria
rozwiązanie
Wykres funkcji liniowej kwadratowej. Parabola. Tabelka. Zaznaczanie punktów na układzie współrzędnych. Wykres funkcji.