rozwiązanie
Uprość pierwiastek stopnia trzeciego: ∛(23√5 - 21√6). Wzory skróconego mnożenia.