rozwiązanie
Uprość pierwiastek z różnicy z pierwiastkiem: √(8+2√(15)) Definicja wartości bezwzględnej. Wzory skróconego mnożenia.