rozwiązanie
Rozwiązywanie nierówności 2(x-3)-(4-3x)>3x-4. Zadania z nierówności liniowych..