Teoria
rozwiązanie
Oblicz iloczyn potęg: 2^(1/3) ⋅ 4^3 ⋅ 2^(-4). Potęgowanie potęgi. Iloczyn potęg. Zamiana potęgi z wykładnikiem m/n na pierwiastek.