Teoria
rozwiązanie
Dzielenie wielomianów. Wynik dzielenia bez reszty. Dzielenie pisemne wielomianów. Dzielenie wielomianów.