matematykaszkolna.pl
PROSZĘ O SZYBKĄ POMOC MACIEK: Wyznacz wspólczyniki b i c funkcji f(x)=x2+bx+c jeśli jej wykresem jest parabola o wierzchołku w punkcie W. Znajdz miejsca zerowe funkcji f a) W (0,5) b) W(5,0) c) W (−1/2,−1/4)
22 cze 22:58
22 cze 23:06
Jolanta: Masz 3 postacie funkcji Ogólna f(x)=ax2+bx+c Możesz z niej policzyć Δ. Δ=b2−4ac później miejsca zerowe
 −b−Δ −b+Δ 
x1=

. x2=

 2a 2a 
Możesz policzyć współrzędne wierzchołka W(p,q)
 −b −Δ 
p=

. q=

 2a 4a 
Postać kanoniczna f(x)=a(x−p)2+q Możesz odczytać z niej gdzie jest wierzchołek Po podniesieniu do potęgi,wymnozeniu ,dodaniu przejdziesz na postać ogólna Postać iloczynowa f(x)=a(x−x1)(x−x2) Możesz odczytać z niej miejsca zerowe Po wymnozeniu przejdziesz na postać ogólna
 x1+x2 
p (czyli x wierzchołka paraboli)=

 2 
22 cze 23:18
Jolanta: f(x)=x+bx+c. Popatrz wyżej na postać ogólna Przed x2 nie ma żadnej cyfry czyli a=1 Popatrz na postać kanoniczna Do a) ile musisz podstawić za p i q?
22 cze 23:22
Jolanta: f(x)=x2+bx+c
22 cze 23:23
Jolanta: Maciek zapisz to w postaci kanonicznej
22 cze 23:29
Jolanta: Wiesz jak czy nie? Odpowiadaj bo późno się robi
22 cze 23:33
MACIEK : Wiem jak zrobić postać kanoniczna
22 cze 23:47
MACIEK : Ale jak zrobić miejsca zerowe
22 cze 23:48
Jolanta: Kończę na dzisiaj W(0,5). p=0 .q=5. a=1 f(x)=a(x−p)2+q f(x)=1(x−0)2+5 f(x)=x2+5. postać ogolna a=1. b=0. c=5 Δ=b2−4ac= 0−4*1*5=−20. Δ<0 czyli nie ma miejsc zerowych Można to stwierdzić bez liczenia a=1 czyli ramiona paraboli są skierowane w górę Wówczas najniżej położony jest wierzchołek współrzędna y wierzcholka wynosi 5 Skoro wierzchołek leży ponad osią x to parabola nie może przecinać osi x Czyli nie istnieją miejsca zerowe
22 cze 23:53
Jolanta: Przeczytaj co napisałam o przechodzeniu z jednej postaci w drugą Z ogólnej możesz wszystko policzyć
22 cze 23:56
Jolanta: b) W(5,0) f(x)= x2+bx+c. a=1 f(x)=a(x−p)2+q f(x)=(x−5)2+0 f(x)=x2−10x+25 b=−10. c=25 Miejsce zerowe x= 5 ponieważ współrzędna y wierzcholka równa jest 0 dla x równego 5 c) W(−1/2,−1/4) f(x)=x2+bx+c. a =1 f(x)= a(x−p)2+q f(x)=(x+1/2)2−1/4 f(x)=x2+x+1/4−1/4 f(x)=x2+x b=1 c =0 Nie musimy liczyć Δ,żeby policzyć miejsce zerowe f(x)=0 0=x2+x 0=x(x+1) x=0. x=−1
24 cze 00:43